ABŞ-da İnvestİsİya İmkanları

İNVESTOR Start-up

Komandamız

Peşəkarların komandası

Komandamız daşınmaz əmlak, korporativ maliyyələşmə və investisiya bankçılığı
və idarəçilik təcrübəsi zəngin insanlardan ibarətdir. Komanda üzvlərimiz ABŞ,
Azərbaycan, İngiltərə, Russiya və Türkiyədə fəaliyyət göstərir.

 

“Gələcəyini ehtimal etməyin ən yaxşı yolu onu yaratmaqdır.”Abraham Lincoln

Nİyə ABŞ?

  • ABŞ uzun illərdir ki, artıq ən stabil biznes mühitinə və investisiya ekosisteminə sahib ölkələrdən biri və birincisidir.
  • ABŞ Avropa Birliyi kimi təhlükəsiz və dinamik iqtisadiyyata malik olsa da onun kimi həddindən artıq tənzimləyici və məhdudlaşdırıcı deyil.
  • ABŞ Dolları dünya ticarət əməliyyatlarının 70%-də istifadə olunmaqla dünyanın ən çox tələb olunan valyutası, bir sözlə dünya valyutasıdır.
  • Müəyyən şərtlər altında edilən investisiyalar sizə ABŞ-da yaşamaq və işləmək icazəsi almağa da kömək edəcəkdir.
  • Bir sözlə bu, sizin gələcəyiniz üçün edə biləcəyiniz ən yaxşı investisiyadır.

Nİyə daşınmaz əmlak?

XƏG – Xalis Əməliyyat gəliri
Kirayə və digər mənbələrdən yığılan gəlir ilə təmir, kommunal xərclər, vergi və digər xərclərdən sonra qalan gəlir.

Kapital gəliri
Daşınmaz əmlakın qiymətinin bahalaşmasından yaranan gəlir. 1970-ci illərdə ABŞ-da Daşınmaz əmlaka edilmiş $20,000 investisiyanın indiki dəyəri $400,000-a bərabərdir.

Zəif volatillik
Əlavə maliyyələşmə olmadan daşınmaz əmlak investisiyası üzərində müflisləşmə riski sıfıra bərabərdir. 2008-ci il ABŞ krizisində Daşınmaz Əmlak bazarındakı 30%-lik düşüş cəmi 2 ildən sonra bərpa olundu və indi o vaxtki dəyərinin 4 qatıdır.

REİT Daşınmaz Əmlak İnvestİsİyası kİmİ

REIT daşınmaz əmlak mülkiyyətinə sahib, onu işlədən və ya maliyyələşdirən, və ondan gəlir qazanan şirkət növüdür. İnvestisiya fondları kimi modelləşdirilən REIT-lər hər bir investora dəyərli daşınmaz əmlak sahibi olmağa və cəmi gəlirlərdən dividend almağa imkan yaradır. Ümumilikdə bu investisiya alətləri pul gətirən kommersiya tipli və ya ipoteka kreditini dəstəkləyən proqramlara investisiya edir.

10 il ərzində REIT qazancı (Kapital gəliri və Xalis Əməliyyat gəlirləri)

REIT necə İşləyİr?

REIT özəllİklərİ

Xİdmət haqqı və xərclərİn strukturu

REIT-ə Necə İnvestİsİya etmək olar?

Təşəkkürlər!